Facebook
Škola jezika Calimero

ZAŠTO CALIMERO?

- optimalan broj polaznika u grupama
- individualni pristup
- suvremena metodologija rada
- stručni tim
- broj sati nastave semestralno 65 po europskom standardu
- rimjerene cijene i načini plaćanja do 10 rata, bez plaćanja upisnine!
- Calimero je prilagodio svoje programe i stupnjeve preporukama Vijeća Europe navedenim u Europskoj jezičnoj mapi "COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES" (A1-C2)
- upis u e-radnu knjižicu


Online test

Telefon: 023/326-676
GSM: 098/618-202
E-pošta: calimerozadar@net.hr

next prev