Zašto odabrati Calimero?

Zašto odabrati Calimero?

- optimalan broj polaznika u grupama

- individualni pristup

- suvremena metodologija rada

- stručni tim

- broj sati nastave semestralno 65 po europskom standardu

- rimjerene cijene i načini plaćanja do 10 rata, bez plaćanja upisnine!

- Calimero je prilagodio svoje programe i stupnjeve preporukama Vijeća Europe navedenim u Europskoj jezičnoj mapi "COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES" (A1-C2)

- upis u e-radnu knjižicu

Karta