Ispit o poznavanju stranog jezika

Ispit o poznavanju stranog jezika

Organizira se petkom uz prethodnu telefonsku najavu, barem tri dana prije ispita.

Namijenjeno je osobama koje radi svojih osobnih potreba ili potreba poslodavca ili obrazovne ustanove moraju dokazati da imaju jezično znanje.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela u trajanju od 90 minuta.

Struktura testa:

  • test gramatičkih struktura i vokabulara.
  • test razumijevanja teksta
  • pisanje eseja na zadanu temu (broj riječi je definiran razinom znanja)
  • test slušanja
  • usmeni dio ispita obuhvaća govornu produkciju.

Po završenom ispitu se u roku od 24 sata izdaje potvrda o poznavanju jezika prema odgovarajućoj razini znanja prema standardima Vijeća Europe.

Mjesto održavanja ispita je Vinkovačka 11a, Zadar.

Uplatu (cjenik pogledajte ovdje) možete izvršiti u tajništvu škole ili na žiro račun škole.

Broj zatražite mailom.

Karta