Međunarodni Pearson ispiti

Međunarodni Pearson ispiti

Što su i čemu služe međunarodne diplome

Međunarodno priznate diplome koriste se prilikom školovanja u inozemstvu ili kao dokaz znanja jezika kod zapošljavanja u inozemstvu, ali i u Hrvatskoj. Vrlo su popularne, osobito među mlađim osobama. Posljednjih godina, osim diploma općeg jezika, sve se više traže i usko specijalizirane diplome iz poslovnog komuniciranja te iz područja pravnog i poslovnog jezika.

Za dobivanje međunarodne diplome potrebno je položiti ispit koji provode međunarodne ustanove ili profesori škole SOVA iz Zagreba s kojom škola stranih jezika CALIMERO surađuje.

Pearson

Pearson je renomirana međunarodna multimedijska kuća koja se bavi obrazovanjem, izdavaštvom i poslovnim informiranjem u čijem su portfelju Financial Times, Economist, Longman i Penguin.

Pored toga, Pearson je razvio jedan od vodećih međunarodno priznatih programa testiranja za kandidate kojima engleski nije materinji jezik - PTE (Pearson Test of English) i to:

  • PTE YLE - link
  • PTE GENERAL (za potrebe daljeg obrazovanja, zaposlenja, useljeničkih i studentskih viza) - link

SOVA (škola stranih jezika Zagreb) je jedini licencirani centar u Hrvatskoj za provođenje Pearson ispita, dok Calimero vrši pripremu za ispit.

Ovdje pogledajte popis ustanova i institucija gdje se u svijetu priznaje Pearson ispit.

Karta