Konverzacijski tečajevi

Cijena: 1.000,00 kn

Broj rata: 2 x 500,00 kn
Broj polaznika: 4-5 polaznika
Trajanje: 20 školskih sati
Upiši se
* 5% za jednokratno gotovinsko plaćanje!
* 10% za svakog sljedećeg člana obitelji!
* 20% za treće i svako sljedeće upisano dijete!

Konverzacijski tečajevi

Konverzacijski tečajevi su namijenjeni osobama koje već posjeduju određeno predznanje (minimalno A2!) te žele kroz konverzaciju poraditi na svojoj tečnosti. Dakle, nema udžbenika i zadanih parametara u vidu učenja novih gramatičkih struktura, već samo konverzacija na zadanu u temu (grupni rad, rad u paru, monolozi...).Nakon konverzacijskog tečaja se možete uključiti u jednu od standardnih grupa.

Vrlo je bitno naglasiti da je maksimalan broj polaznika u grupi 5!

Iznimno je važno da stalno komunicirate , kako bi ovaj specijaliziran tečaj ispunio svoju svrhu.

Neke od tema (ovisno o razini znanja) koje se obrađuju (prihvaćamo i Vaše prijedloge!):

  • slobodno vrijeme
  • prijateljstvo
  • hobiji
  • društvene mreže
Karta