Facebook
Škola jezika Calimero

PREDAVAČI


Nataša Nisi Grubić
profesor engleskog i talijanskog jezika i književnosti,
voditeljica škole
Danijela Crnošija
profesor engleskog jezika i književnosti i sociologije
 
Daniela Rimanić
profesor engleskog i talijanskog jezika i književnosti
 
Danijela Marić
profesor engleskog i talijanskog jezika i književnosti
 
Dario Botić
profesor njemačkog i ruskog jezika i književnosti
 
Dr. sc. Eugenija Ćuto
profesor ruskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti
Online test

Telefon: 023/326-676
GSM: 098/618-202
E-pošta: calimerozadar@net.hr

next prev